Závodí se podle pravidel ČSC , případně upřesněných propozic Šumavského poháru MTB 2017. Na závodech pořádaných v Německu se závodní podle pravidel partnerského seriálu Sparkassen MTB Cup. Všichni závodníci, činovníci závodu a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí! Pro závodníky je povinná výbava přilba a rukavice. Podmínkou startu je podepsané prohlášení.


Kategorie

Na závodech Šumavského poháru MTB 2017 se závodí v následujících kategoriích.

KATEGORIE ROČNÍK DOPORUČENÁ DÉLKA ZÁVODU
Potěr hoši (U7 M) * 2011 a mladší  do 5 minut
Potěr dívky (U7 W) * 2011 a mladší  do 5 minut
Nábor hoši (U9 M) 2009 – 2010  do 10 minut
Nábor dívky (U9 W) 2009 – 2010  do 10 minut
Předžáci (U11 M) 2007 – 2008  10 – 15 minut
Předžákyně (U11 W) 2007 – 2008  10 – 15 minut
Mladší žáci (U13 M) 2005 – 2006  15 – 20 minut
Mladší žákyně (U13 W) 2005 – 2006  15 – 20 minut
Starší žáci (U15 M) 2003 – 2004  25 – 35 minut
Starší žákyně (U15 W) 2003 – 2004  25 – 35 minut
Kadeti (U17 M) 2001 – 2002  45 – 50 minut
Kadetky (U17 W) 2001 – 2002  30 – 40 minut
Junioři (U19 M) 1999 – 2000  50 – 60 minut
Juniorky (U19 W) 1999 – 2000  45 – 50 minut
Muži (Manner) * 1998 – 1977  60 – 70 minut
Ženy (Dammen) * 1998 a starší  45 – 60 minut
Masters * 1976 a starší  60 – 70 minut
 Muži Elite ** 1998 a starší 60 – 80 minut
Doporučená délka závodu se vztahuje na čas vítěze.

* Kategorie Potěr hoši, Potěr dívky, Muži, Ženy, Masters a Elita se nezapočítávají do celkového hodnocení Šumavského poháru MTB 2017. Tyto kategorie budou vyhodnoceny vždy pouze v rámci daného závodu. 

** Pořadatel může vypsat samostatnou kategorii Elite pro závodníky s licencí

Pořadatel závodu má právo sloučit jednotlivé kategorie, pokud se v daném závodě do kategorie přihlásím méně než 3 závodnici/závodnice. Kategorie bude sloučena s nejbližší řádně obsazenou věkovou kategorií.


Časový program

Platí pro závody konané v ČR. Závody konané v německu se řídí rozpisem seriálu Sparkasse Cup.

11:00  Potěr hoši / Potě dívky (U7)
11:15  Nábor hoši / Nábor dívky (U9)
11:30  Předžáci / Předžákyně (U11)
12:00  Mladší žáci / Mladší žákyně (U13)
12:30  Starší žáci / Starší žákyně / Kadetky (U15 , U17 W)
13:15  Kadeti / Junioři a ostatní dospělé kategorie

Pořadatelé jednotlivých závodů mohou upravit časový rozpis závodů. Upravený rozpis musí být s dostatečným předstihem (nejméně týden) zveřejněn na stránkách Šumavského poháru MTB 2016.


Přihlášky

 • Na jednotlivé závody se lze přihlásit v závodní kanceláři v místě konání závodu.
 • Pro závody konané v ČR bude online registrace spuštěna v sobotu 22.4.2017 v 8:00
 • Pro závody konané v Německu a Rakousku lze využít online přihlašování seriálu Sparkasse Cup.
 • Startovné se platí vždy v místě prezentace v závodní kancelář
Všem závodníkům doporučujeme využít možnosti online registrace přes internet.

Vyhlášení výsledků

 • V jednotlivých závodech seriálu se vyhlašují 3 nejlepší v každé kategorii. Ocenění dalších závodníků je v pravomoci jednotlivých pořadatelů (bude uvedeno v propozicích závodu).
 • Kategorie U7 až U13 ve 13:00
 • Ostatní kategorie 30 minut po skončení posledního závodu.

Startovné

Uvedené startovné platí pouze pro závody pořádané v České Republice.

 • kategorie Potěr (U7 ) Nábor (U9) a Předžáci  / Předžákyně – 60 Kč ( přihlášení na místě 80 Kč )
 • Kategorie Mladší žáci / žákyně (U13) a Starší žáci / žákyně – 80 Kč ( přihlášení na místě 100 Kč )
 • Ostatní kategorie 150 Kč  ( přihlášení na místě 180 Kč )
Platba startovného vždy na místě.

Řazení na start

Pro závody v České Republice platí následující pravidla pro řazení závodníků na start závodu.

 • V jednotlivých kategoriích jsou závodníci řazeni na start podle průběžného seriálu.
 • Při prvním závodě seriálu jsou závodníci řazení podle data/času přihlášení.
 • V kategoriích, které nejsou součástí Šumavského poháru MTB, jsou závodníci řazení podle data/času přihlášení.
 • Pořadí kategorií na startu při společném startu více kategorií určuje pořadatel.

Pro závody, ve Waldkirchenu a Schwarzenbergu se pořadí závodníků na startu řídí pravidly partnerského seriálu Sparkassen MTB CUP.


Hodnocení seriálu

Do celkového hodnocení seriálu se započítává šest nejlepších výsledků.

Celkové hodnocení seriálu se počítá pouze pro následující mládežnické kategorie

 • Nábor hoši (U9 M)
 • Nábor dívky (U9 W)
 • Předžáci (U11 M)
 • Předžákyně (U11 W)
 • Mladší žáci (U13 M)
 • Mladší žákyně (U13 W)
 • Starší žáci (U15 M)
 • Starší žákyně (U15 W)
 • Kadeti (U17 M)
 • Kadetky (U17 W)
 • Junioři (U19 M)
 • Juniorky (U19 W)
Pro kategorie Potěr hoši (U7 M), Potěr dívky (U7 W) a dospělé kategorie se celkové pořadí seriálu neboduje ani nevyhlašuje.
 • Při rovnosti bodů se celkové pořadí určuje podle :
 • 1. Lepšího umístění ve finálovém závodě.
 • 2. Větší počet odjetých závodů.
 • 3. Lepší nejlepší výsledek.

Bodování

Body v jednotlivých závodech seriálu se rozdělují podle následujícího klíče.

Pořadí Body
1. místo  20 bodů
2. místo  17 bodů
3. místo  15 bodů
4. místo  13 bodů
5. místo  11 bodů
6. místo  9 bodů
7. místo  7 bodů
8. místo  5 bodů
9. místo  4 body
10. místo  3 body
11. místo  2 body
12. místo  1 bod